Pacecar.dk er ikke længere repræsenteret med en webshop på internet. Udbyttet af nethandlen er ikke rentabelt set i forhold til omkostninger og tidsforbrug. Vi vil dog stadig være at finde på diverse markeder i Danmark. Se mere på vores Facebook side.

Det er primært de danske forsendelsesomkostninger, som gør nethandel besværligt. Det er billigere at sende pakker fra Tyskland til Danmark end internt i Danmark. Vi kan desværre ikke konkurrere med de tyske butikker blandt andet på grund af størrelse og en urimelig dansk moms.

Vi vil løbende vurdere, om det kan betale sig at starte for nethandel igen. Nye forsendelsesmetoder og andre betalingsmåder kan gøre det interessant i fremtiden.

Følg os på Facebook